Kommittéer

Eda Golfklubb har flera olika kommittéer förutom styrelsen och valberedningen. Därutöver finns det arbetslag som gör punktinsatser under säsongen, utan deras ideella insatser skulle inte klubben finnas till.

Eda Golfklubb är tacksam för det stora engagemang kommittéledamöterna och de ideella visar!

För mer information om de olika kommittéerna klicka på: Klubben/Kommittéer - välj kommitté ...

 

Intresserad av ideellt arbete?

Har du lust och energi, ett brett kontaktnät eller är "bara" intresserad av golf - då är du lämpad för kommitté/ideellt arbete vid Eda Golfklubb. Fråga vår klubbchef (Fredrik 0571-341 01), mejla kommittéordförande eller valberedning och låt oss nyttja dina talanger :-)

 

 

Valberedningen  
Anita Karlsson Anita@datahand.se
Börje Östensson borje@datahand.se