Övningsområden

Banan

Hos oss går det att träna på de flesta sätt. Det är väldigt lätt att komma ut på banan och bansträckningen gör att du alltid kommer upp till klubbhuset. Du kan alltså välja att spela t ex: 2 hål (10 och 11), 3 hål (1, 2, 9 eller 16, 17, 18), 4 hål (12 till 15), 9 hål och 18 hål vilket gör banan väl lämpad för den träningsvillige, har du dessutom dåligt med tid då har du verkligen valmöjligheter och inga ursäkter till att inte spela :-)

Allmänt om rangen
Vi har 13 slagmattor (1 dubbelmatta under tak), 1 övningsgreen, 1 övningsbunker samt 6 mål på rangen från 40 meter till 200 meter. Rangen är totalt 250 meter lång och vi har 80 komps bollar (dvs de går ungefär lika långt som vanliga golfbollar med järn och hybrider men ca 10% kortare med metalwoods.

Övningsområdet
Här övar du med egna bollar! Området omfattar 16 000 kvadratmeter och återfinns 300 meter nordväst om rangen. Här finns två övningsgreener varav en med bunker och som längst kan du slå 120-130 meter. Hela området klipps oftast i samma höjd som fairway. Nedan kan du se en film från området!