Vårmötet 2015-04-26

Cirka trettio medlemmar närvarande vi årets vårmöte ute vid Noresund. Mötet inleddes med kaffe och smörgås då de flesta var ganska kylslagna av vårens kulingvindar. Ordförande Nisse Olsson förklarade mötet öppnat och gick raskt igenom den 12 punkter långa agendan. Efter att styrelsen beviljats ansvarsfrihet gick mötet över till frågestund och en kortare genomgång vad som komma skall. En del frågor rörde ekonomin och hur våra leasingkostnader hanteras, klubbchefen Fredrik Karlsson förtydligade hur hanteringen ser ut mellan Eda Golfklubb och Eda Kommun. Banan ser bra ut inför säsongen då den övervintrat väl och den har redan gödlsats, vattnats och dressats till stora delar. Fokus under inledningen av säsongen kommer att ligga på att få vatten till den nya tees som finns, så att de kan sås. Tyvärr så har inte frågan runt restaurangen löst än, inte heller bemanningen i kansliet. Nisse Olsson redogjorde för hur arbetet gått till  för att hitta ny arrendatorer till restaurangen och de försammlade tog också på sig att sprida ordet vidare så att frågan kan få sin lösning.
Under december 2014 hölls en ERFA träff ute vid Noresund, därefter har inte medlemar och deltagare hört så mycket. Mikael Ragnarsson redogjorde för vad som har gjorts, vad som är på gång och en ungefärlig tidslinje. Han håller på att ta fram styrdokument och verksamhetsplan för alla delar inom klubben, fast just nu ligger fokus på den nya hemsidan som ska lanseras i början av maj. Det saknas en del material, bl a till banguiden då klubbens leverantör Mappingindustries har leveransproblem. Ordföranden avslutade med att det troligtvis kommer att bli ytterliggare en städdag under våren. Efter 46 minuter var mötet till ända.

Fler artiklar
Namn Datum
Golfveckan 2018 2018-07-15 13:59
Ingen juniorträning vecka 29 2018-07-15 13:43
Börja spela golf! 2018-07-01 14:49
Eda Golfklubb önskar alla en glad midsommar 2018-06-21 17:52
sommartider för juniorträningen 2018-06-16 14:04