Kölaslingan steg 1


Sedan december 2018 har Eda GK och Köla AIK ett samarbete där golfklubben bidrar med personal för skötsel av Kiölåsens skidstadion och Hammarsvallens fotbollsplaner.  
Tillsammans med Köla AIK och Kölamossens VVO så har Eda Golfklubb sökt projektpengar genom Leader.