Boka boende

Välkommen till Eda GK och vårt golfboende!

Vi vill gärna informera dig om vad som gäller då du bokar och/eller bor på vårt golfboende.
Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna.
Allmänt
Om inte någon speciell överenskommelse har träffats, gäller reglerna som tas upp i denna skrift. Var därför noga med att ta del av den information du får av oss inför vistelsen.
Beställning och bekräftelse
En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post. Du och boendeanläggningen har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se avsnitt ”Avbeställning och utebliven ankomst”. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid.

Ankomst och avresa
Golfboendet står till ditt förfogande tidigast från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna huset senast kl. 12.00.

Sen ankomst
Huset är reserverat för ankomst tidigast kl. 15.00. Räknar du med att komma senare måste du meddela oss på förhand, för att komma överens om hur överlämning av nycklar ska ske.

Avbeställning och utebliven ankomst
Avbeställning ska ske senast 24 timmar före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer du senare än 24 timmar före ankomst så måste du betala för golfboendet enligt beställning. Om boendeanläggningen haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa. Vid akut sjukdom krävs intyg.

Avresa före den avtalade tidens utgång
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning.

Boendeanläggningens skyldigheter
Om boendeanläggningen inte kan ge dig ett boende enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre boende inom anläggningen eller på hotell med likvärdig standard.

Dina egna önskemål
Inredning anpassad till kunder med funktionshinder Precisera önskemålen när du beställer, så är du säker på att anläggningen är rätt rustad och kan förbereda din ankomst på bästa sätt.
 
Rökning
Rökförbud gäller inomhus. Vid överträdelse av rökförbud debiteras du kostnaden för tvätt av textilier m.m.

Husdjur
Kontakta anläggningen vid önskemål om husdjur.

Mat
Har du särskilda önskemål vad gäller mat (vegetariskt, glutenfritt m.m.) bör du framföra dessa vid bokningstillfället.

Betalning
Huvudregeln är att räkningen ska betalas av bokaren vid utcheckning.

Dröjsmålsränta
Om du dröjer med betalning har boendeanläggningen rätt till dröjsmålsränta.

Förvaring av värdesaker och bagage
Vid ankomst och avresa, lämna inte bagaget utan uppsikt. Bagage förvaras i rum under er vistelse.

Värdefull egendom
Boendeanläggningen ansvarar ej för egendom.

Parkering
Parkering ska ske på gästparkeringen.

Ansvar för förkommet gods/stöld i golfboendet
Boendeanläggningen har inget ansvar för den egendom som du förvarar i huset. Skulle det emellertid visa sig att boendeanläggningen eller anläggningens personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar boendeanläggningen för den förkomna/stulna egendomen.

Din egen säkerhet
Du bör alltid ta reda på var nödutgångar och brandsläckare finns. Om du upptäcker brister i säkerheten, ber vi dig att omgående anmäla detta till receptionen.

Vid skada
Skada som uppstått genom försummelse från anläggningens sida ska ersättas av boendeanläggningen. Du som kund är ansvarig för skada som du själv eller dina gäster vållar inom anläggningen. Kontakta personalen vid eventuella skador.


Andra har också tittat på

Boende vid golfklubben

Golfpaket

Mer än golf