Kölaslingan steg 1


Vårt projekt Kölaslingan Steg 1 Jnr 2019-568 som vi ansökt om tillsammans med Köla AIK och Kölamossens VVO har fått godkänt både i det lokala LAG området och på jordbruksverket och vi kan påbörja vårt arbete. Projektet har slutdatum 2021-03-31.

Saxat ur vår ansökan

"Idrottsföreningarna Eda Golfklubb och Köla AIK bedriver sina idrotter golf,fotboll och längdskidor bara några kilometer ifrån varandra. Genom lån av spårutrustning från Eda kommun och expertis från Köla AIK har golfklubben testat att dra skidspår på sin anläggning vid några tillfällen. Köla AIK har även förlagt en tävling
ingående i Edaklassikern på golfklubben vid några enstaka tillfällen då terrängen på golfbanan passar den motionsåkande skidåkaren mycket bra. Testerna av skidspår och kommentarer efter tävlingarna gör att golfklubben vill göra permanenta slingor men saknar utrustning och kunskapen om hur man bäst lägger
slingan för skidåkarens bästa.

Sedan december 2018 samarbetar golfklubben och Köla AIK med skötsel av deras skidanläggning och fotbollsplan. Skidklubbens skoter är av äldre modell och kräver mycket underhåll och deras spårutrustning kräver byte av utrustning om man vill växla mellan klassisk och skate preparering.

Genom projektet vill vi ta fram olika slingor på golfbanan, utveckla slingorna på Kiöln, undersöka möjlighet till
att i ett framtida projekt göra en konstsnöslinga, knyta ihop anläggningarna genom en ny vandringsled möjlig
att preparera med skidspår och använda som cykelled. Anskaffa en fyrhjuling med bandsats och
spårutrustning liknande den Eda kommun har tillsammans med en släpkärra och vagn till fyrhjulingen.

Fyrhjulingen används under barmarkssäsongen till att underhålla nya och befintliga vandringsleder och Kölas
elljusspår och fotbollsplaner. Det lokala viltvårdsområdet deltar i projektet med att ta fram
viltvårdsplaner/aktiviteter och möjligheten att använda utrustningen i dessa aktiviteter är utvecklande för hela
bygden.
Under projekttiden kommer olika aktiviteter som tävlingar och anläggande av testslingor arrangeras.
Utbildning av förare av fyrhjulingen kommer att ske.
Genom projektet vill vi få fler unga och äldre att röra på sig och ge de fler arenor att göra detta på. På så sätt
förbättrar vi folkhälsan. Långsiktigt mål är att kunna ge fler av våra idag säsongsanställda helårsanställning
och bidra till att företag i bygden kan ge fler människor sysselsättning."

Kontaktperson:

Fredrik Karlsson
fredrik@edagk.com
0738411505