Lokala regler

Lokala regler för Eda Golfklubb 2024


Alla regelhänvisningar avser ”Rules of golf 2023”

VGDF:s Regelkort 2024 gäller på Eda GK
Som ett tillägg till VGDF:s regelkort gäller på Eda GK också följande:


1 LOKALA REGLER

1.1 INTERN OUT OF BOUNDS
  • Out of bounds definieras av vita pinnar eller vita linjer
  • Intern out of bounds, markerad med vit-svarta pinnar, mellan hål 10 och hål 11 gäller endast vid spel på hål 11. Vid spel på hål 10 är markeringarna oflyttbara tillverkade föremål. Regel 18.2
1.2 ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16.1)
  • Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är mark under arbete. Störande inverkan föreligger inte om skadorna bara ger störande inverkan på spelarens stans
  • Jordfasta stenar och berg i dagen på den del av spelfältet som är klippt till fairwayhöjd eller lägre.
  • AVSTÅNDSMARKERINGAR
Alla avståndsmarkeringar är oflyttbara tillverkade föremål. Alla avståndsmarkeringar visar avståndet till greenens mitt.
1.3 OÄNDLIGA PLIKTOMRÅDEN
  • Det röda pliktområdet på vänster sida på hål 4 som bara är definierat på en sida är oändligt.
  • Det röda pliktområdet på vänster sida på hål 6 som bara är definierat på en sida är oändligt.
  • Det röda pliktområdet på vänster sida på hål 7 ca 100 m före green som bara är definierat på en sida är oändligt.
1.4 KORTHÅLSBANAN
  • Om en boll hamnar på Tee eller Greenerna tillhörande korthålsbanan som finns i anslutning till hål 1 och 9 skall fullständig lättnad alltid tas, spel är ej tillåtet.Plikt för brott mot lokal regel: allmän plikt