Om Eda Golfklubb

Vår tidigare ordförande Börje Östensson har gjort en kort sammanställning om Eda Golfklubb 1990-2020.​​​​​​​
En historia om Eda Golfklubb – Noresund
Börje Östensson i Januari 2020
Eda Golfklubb bildades 28 augusti 1990 på Lokal i Flogned, då man antog klubbens stadgar och konstituerade den första styrelsen. Mötet var väl förberett i en interimsstyrelse där vi i gärna vill lyfta fram Yngve Andersson, dåvarande ägare och vd för Hilmer Andersson i Lässerud, som förutom framsynt företagsledare var stor förespråkare för friskvård.
Nu inleddes en intensiv period för att få in kapital och komma i gång med byggande av golfbana. Tiden var kritisk inte minst med tanke på aviserade nya skatteregler från 1 januari 1991. Byggnadslovet var som tur var klart att överföra från en tidigare intressent (GPC) och innebar att man kunde bygga sjönära utan dispens.
Man tror det är möjligt att bygga banan för 6-8 Mkr med hjälp av lokala entreprenörer. Medlemsantalet, 140, motsvarade nu 1,4 Mkr insatskapital. Hilmer Andersson i Lässerud sponsrar med 0,5 Mkr. Kommunal borgen utlovad på 3 Mkr och förväntat regionalt stöd. Ansökan om 1,9 Mkr insändes och man uppvaktade landshövdingen.
Ur protokoll fört vid styrelsemöte 901227:
  • Vår revisor informerar att idrottslig verksamhet blir skattepliktig från 1 jan 91 innebärande en fördyring på 1,6 Mkr på 10 Mkr investering.
  • Beslutades att anta Ahlqvist & Portén samt Elvierssons Byggtjänst som huvudentreprenörer.
  • Beslutades att låna 3 mkr på bank och betala i förskott för att slippa motsvarande fördyring av projektet.
Då var det dags att skrida till handling. Tommy Carlsson blev koordinatorn som såg till att allt och alla fungerade på bästa sätt under hela projektet.
Ur Arvika Nyheter onsdagen den 30 januari 1991:
  • Redan den tredje januari drog schakt maskinerna igång med markarbetena ute vid Noresund, innebärandes att cirka 50 000 m3 med jordmassor skall flyttas inom området. Golfbanan, par 72, upptar närmare 80 hektar av uddens yta varav 19 hektar är fairways, 2 hektar är greener och utslagsplatser och resten så kallad ruff. Spellängden blir cirka 6000 meter. Sju hål har direkt kontakt med vattenlinjen och på tre ställen måste man slå över vatten.
Leif Nilsson, som ritade banan åt GPC, levererade kompletta ritningar för layout, tee, fairway och greener och var med och stakade ut banan. Banbygget flöt smidigt med rätt maskin och rätt förare på rätt plats vid rätt tidpunkt tack vare Östen Ahlqvist.
Eda Golfklubb invaldes som medlem i Svenska Golfförbundet 30 januari 1991 och tilldelades medlemsnummer 299.
27 juni 1992 invigdes banan. Många celebra gäster såsom Martin Ljung, Henry Reis, Esa Tikkanen, Linda Ericsson och Katarina Larsson var på plats. Landshövding Ingemar Eliasson slog invigningsslaget med en för tillfället dedikerad persimondriver. Cirka 500 personer hade letat sig ut till Noresund för att åse den av kändisar välfrekventerade öppningsceremonin ”denna utomordentliga sommardag” som Martin Ljung valde att beskriva den (Citat Arvika Nyheter 920629)
Det var då nio hål spelklara, nuvarande 10 – 18. Resterande hål färdigställdes så att alla 18 kunde spelas 1994. 1998 skiftades spelordningen till nuvarande.
Förutom bana behövs också klubblokaler. Noresund hade varit ålderdomshem fram till 1980 då Eda kommun sålde huvudbyggnaden och annexen inklusive närliggande mark till läkaren Arnold Kralik som påbörjade ett kortlivat rehabiliteringshemsprojekt. Ett Svensk/Norskt golfbaneprojekt (GPC) drogs sen igång. Där kom man ända fram till att banarkitekten Leif Nilsson ritade banan och man fick bygglov beviljat, Projektet stupade på grund av finansiering men man ägde nu herrgården, annexen och tillhörande mark. Det gjordes nu en överenskommelse med GPC att de säljer herrgårdsbyggnaden och intilliggande mark till klubben för 1 krona mot att GPC:s boende i bostadsrätter i annexen spelar gratis på banan den vecka bostadsrätten omfattar. Tyvärr ledde olyckliga omständigheter till att herrgårdsfastigheten övergick i kommunens ägo. Klubben blev nu hänvisad till att husera i arrendatorbostaden och ekonomibyggnaden (ladugård mm).
Kansli, shop och restaurang i ladugårdsbyggnaden var klara att tas i bruk säsongen 1993. Arbetet med dessa lokaler gjordes med ALU finansierad personal samt bidrog kommun och företag med material.
Ivern att slå på en golfboll var stor i början och det anlades en minibana runt herrgårdsbyggnaden. Där fanns bland annat ett hål med en sandgrop intill. KM 1990 vanns på denna bana, av på herrsidan Jonas Florin eller Magnus Barth och på damsidan av Britt-Inger Östensson eller Åse Månsson????
På första drivingrangen var utslagsplatserna belägna på och öster ut från nuvarande 47ans tee på hål 10. Själva rangen var då en med vibratorvält tillplattad sorkhålsåker som nu är området mellan hål 1 och hål 18.
Man iordningsställde också en hall för inomhusträning vintertid på Norma i Åmotfors. Utslagsmattor och nät samt sandbunker och puttinggreen. Hallen var flitigt använd i början och man hade till och med en kaffeteria.
Sedan starten på nittiotalet har mycket hänt både med bana och lokaler.
Hektometersystemet infördes 2013 och ett antal nya utslagsplatser anlades. Samma år beviljades också ett sk Lonabidrag som gjorde det möjligt att rensa upp dammen före tians green och anlägga en vattantrappa över tian, elvan och femton ända ner i sjön Hugn. Vägen mellan hål 4 och 5 drogs om redan tidigt och nu pågår bygge av en ny sträckning för hål 5 för att slippa mördarbacken mellan 5 och 6.
Kansli och shop har åkt fram och tillbaka mellan ladugårdsbyggnaden och arrendatorbostaden några gånger. Riktigt bra blir det inte förrän herrgårdsbyggnaden rustas upp eller helst ersätts av något snarlikt utvändigt men mer anpassat till dagens krav på lokaler. Under ett arbetsmarknadsprojekt 97-98 rustades annexen upp invändigt med fyra lägenheter vardera i två av dem och vandrarhemsinredning i det tredje. Man tog tyvärr inte möjligheten att samtidigt rusta upp herrgårdsbyggnaden som fick fortsätta att förfalla. Klubben möblerade upp annexen, hyr ut och får del av intäkten.
Med knappa resurser och mycket frivilliga insatser gör klubben stordåd varje år för att förvalta och förbättra denna pärla bland golfanläggningar.
Klubben har inte fått någon chans att i egen regi ta sig an herrgårdsbyggnaden för att få en bättre restaurang och samtidigt frigöra utrymmen i ladugårdsbyggnaden för andra trängande behov. Ägaren, tillika kommunen har däremot fått ta emot externa intressenters fantastiska planer. Så ännu idag 2020 står vi kvar i samma läge som 1990;
  • Markussen/Strannli presenterade först en flervånings hotellbyggnad med 82 rum och senare en U.formad hotellbyggnad med öppning från söder. Man skulle köpa minst 300 spelrätter att ha till förfogande för sina gäster. Trafikbelastningen på infarten skulle lösas med 13 jämt fördelade fartgupp. Det blev ett utbrett motstånd mot projektet och det tynade bort efter några år.
  • Janne  Carlsson, Mikael Solberg, Henri Reis m.fl ville utveckla hela Noreundshalvön och skogen på andra sidan viken till både resort och permanentboende Hundratals bostäder skulle byggas och i början skulle det också bli tennisbanor och golfskola. Projektet skulle kräva en utvecklad infrastruktur med bland annat ny infart samt ett nytt reningsverk förlagt till Åmotfors. Ekonomikrisen 2008 bidrog till att sätta stopp för detta projekt som slutade med att kommunen köpte planunderlaget.
  • Just nu har en lokal grupp entreprenörer fått ensamrätt till att ta fram förslag till utveckling av herrgårdsfastigheten.