Med epage kan jeg ikke fjerne elementer som er felles for alle sidene til Eda GK, det vil da si menyen over og footeren nederst på siden.